Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Hiện nay, dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. BKG Việt Nam là đơn vị sản xuất đồ gỗ nội thất và nông nghiệp, cũng đã chịu nhiều thiệt hại trong thời gian vừa qua, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, BKG Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại để đảm bảo mục tiêu năm 2021 đã đề ra.

Thấu hiểu những khó khăn trong thời gian này, nhất là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, vừa qua, Ban điều hành BKG Việt Nam đã quyết định hỗ trợ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên mỗi người 10kg gạo và 4kg cá Basa. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên nhằm sẻ chia, vượt qua khó khăn theo phương châm “Sharing is unity – Sẻ chia là đoàn kết” của BKG Việt Nam.