Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam
CBTT số 27/2022/CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 2021

CBTT số 27/2022/CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin Thông báo số 6563/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 3/10/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty 20220410 – BKG – phat hanh co phieu tra...