Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 162022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

CBTT số 162022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 16/2022/CBTT: Báo cáo tài chính quý I năm 2022 File đính kèm: + Báo cáo tài chính Hợp nhất: 20220429 - BKG - Bao cao tai chinh hop nhat quy I + Báo cáo tài chính riêng: 20220429...

CBTT số 10/2022/CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

CBTT số 10/2022/CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 10/2022/CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 File đính kèm:  BCTC riêng: 20220331 - BKG - Bao cao tai chinh rieng kiem toan 2021 BCTC hợp nhất: 20220331 - BKG - Bao cao...