Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 25/2022/CBTT: Tỷ lệ sở hữu tối đa nước ngoài

CBTT số 25/2022/CBTT: Tỷ lệ sở hữu tối đa nước ngoài

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 25/2022/CBTT: BKG Việt Nam nhận được văn bản số 5411/UBCK-PTTT ngày 16 tháng 08 năm 2022 về việc chấp thuận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%....

CBTT số 24/2022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

CBTT số 24/2022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 24/2022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 File đính kèm: 20220730 - BKG - Bao cao tai chinh hop nhat quy II nam 2022 20220730 - BKG - Bao cao tai chinh rieng quy II nam...