Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 23 – Đăng kí giao dịch của người nội bộ

CBTT số 23 – Đăng kí giao dịch của người nội bộ

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 23 về Đăng kí giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ File đính kèm: 23. Đăng kí giao dịch của người nội...