Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 31: Nghị quyết HĐQT

CBTT số 31: Nghị quyết HĐQT

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 31 – Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 20211221 - BKG - CBTT nghi quyet hop HDQT so 9 thong qua ho so chao ban co phieu rieng le...

CBTT số 29: Nghị quyết HĐQT

CBTT số 29: Nghị quyết HĐQT

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 29 – Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 20211112 - BKG - CBTT nghi quyet hop HDQT so 8 chao ban co phieu rieng...

CBTT số 28: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

CBTT số 28: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 28 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III năm 2021 20211029 - BKG - Bao cao tai chinh hop nhat quy III nam 2021 20211029 - BKG - Bao cao tai chinh rieng quy III nam...

CBTT số 25 – Kết quả giao dịch của người nội bộ

CBTT số 25 – Kết quả giao dịch của người nội bộ

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 25 về Kết quả giao dịch của người nội bộ File đính kèm: 25. CBTT Kết quả giao dịch của người nội bộ Dương Tất...

CBTT số 23 – Đăng kí giao dịch của người nội bộ

CBTT số 23 – Đăng kí giao dịch của người nội bộ

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 23 về Đăng kí giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ File đính kèm: 23. Đăng kí giao dịch của người nội...