Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ, BKG Việt Nam hiểu rõ sự  tác động lên môi trường từ hoạt động của mình. Và vì thế, trách nhiệm với môi trường và xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ được Ban điều hành BKG Việt Nam quan tâm đặc biệt.

BKG Việt Nam, ủng hộ và nghiêm túc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp với việc tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường.

Ngay từ khâu lọc lựa, xử lý nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất và đầu ra đã có những tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chí kỹ thuật và phương pháp xử lý rác thải để đảm bảo yếu tố an toàn và thân thiện với môi trường. Song song với đó, việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các nhà máy, xưởng sản xuất cũng được thực hiện sát sao và hoàn thiện ngay từ khi xây dựng xưởng sản xuất. Quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh, sức khỏe của CBCNV được củng cố và theo dõi hàng tuần, hàng tháng, hàng quý nhằm tạo ra chế độ phúc lợi tốt nhất cho người lao động.

Vì toàn thể CBCNV BKG Việt Nam hiểu rõ, tôn trọng môi trường, kinh doanh dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường thì các hoạt động kinh doanh đó mới bền vững, hiệu quả và được ủng hộ từ cộng đồng, xã hội.

Mục tiêu của BKG Việt Nam là luôn cố gắng mang đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng, bảo vệ môi trường sống.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, BKG Việt Nam áp dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong các khu vực canh tác và chăn nuôi, kèm theo việc xây dựng các trang trại đạt chuẩn Global G.A.P, mang đến những sản phẩm sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.