Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam

Mã chứng khoán: BKG

Địa chỉ trụ sở chính:  Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 2283.2468                                               Fax: (024) 2283.2468

Loại thông tin công bố: Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

File đính kèm:

  1. Công bố thông tin: 5. Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ
  2. Tài liệu công bố: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021