Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM Công bố thông tin 33/2022/CBTT: BKG Việt Nam Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT/BKG ngày 23 tháng 11 năm 2022 về ngày đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

20221124 – BKG – Dang ky ngay giao dich