Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về số 29/2022/CBTT: Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý III năm 2022

BCTC Hợp nhất: 20221029 – BKG – BCTC hop nhat quy III nam 2022

BCTC Riêng: 20221029 – BKG – BCTC rieng quy III nam 2022