Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 06/10/2022 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 và 2021.20221007 – BKG – Ngay dang ky cuoi cung de nhan co tuc nam 2020 va 2021