Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kinh gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 26 về kết quả giao dịch của người nội bộ và người liên quan người nội bộ

File đính kèm: 26. CBTT Kết quả giao dịch của người nội bộ và người liên quan Nguyễn Minh Hải