Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 26/2022/CBTT: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

BCTC riêng: 20220829 – BKG – Bao cao tai chinh rieng giua nien do 2022

BCTC hợp nhất: 20220829 – BKG – Bao cao tai chinh hop nhat giua nien do 2022