Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 16/2022/CBTT: Báo cáo tài chính quý I năm 2022

File đính kèm:

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất: 20220429 – BKG – Bao cao tai chinh hop nhat quy I

+ Báo cáo tài chính riêng: 20220429 – BKG – Bao cao tai chinh rieng quy I