Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 12/2022/CBTT: Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu.

File đính kèm: 20220401 – BKG – Dang ky tang von dieu le, sua doi von dieu le, dang ky luu ky