Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kinh gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 09/2022/CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

File đính kèm: 20220329 – BKG – Thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh