Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kinh gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 08/2022/CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

File đính kèm: 20220323 – BKG – CBTT – thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo