Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kinh gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 04 – Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2021

File đính kèm:

20220128 -BKG – CBTT – Bao cao tai chinh Hop nhat Quy IV nam 2021

20220128 -BKG – CBTT – Bao cao tai chinh Rieng Quy IV nam 2021