Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kinh gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 01 – Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

20220104 – BKG – CBTT – Dang ki giao dich cua nguoi noi bo Nguyen Minh Hai