Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam tổ chức buổi tổng kết hoạt động năm 2022. Chủ đề của năm nay là: “WE SHARE AND WE GROW”.

Hơn 200 cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo cùng khách mời đã đến tham dự.

Nhiều hoạt động sôi nổi đã được diễn ra trong buổi lễ: trình chiếu Video tổng kết hoạt động của BKG Việt Nam trong thời gian qua; cuộc thi văn nghệ giữa các đơn vị thành viên; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn; bốc thăm trúng thưởng…


Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc BKG Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế ước tính tăng hơn 10% so với năm 2021, đây là một kết quả đặc biệt khả quan trong bối cảnh nền kinh tế đang diễn biến tiêu cực. Năm 2023, nhiều dự án về Bất động sản của BKG Việt Nam cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ.

Ông Trần Công Thành – Chủ tịch HĐQT BKG Việt Nam chia sẻ những hoạt động nội bật của BKG trong thời gian qua


Ông Trần Công Thành – Chủ tịch HĐQT ghi nhận tinh thần và kết quả làm việc của Ban lãnh đạo và Trưởng các Bộ Phận BKG Việt Nam

Cuộc thi văn nghệ giữa các đơn vị thành viên trực thuộc BKG Việt Nam

Giai đoạn năm 2021, 2022 là năm có nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên, BKG Việt Nam đã vượt qua những sóng gió, hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Ông Nguyễn Quang Duy – Thành viên HĐQT Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc


Ông Dương Tất Thắng– Thành viên HĐQT Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc

Ông Nguyễn Ngọc Quân – Giám đốc Công ty CP Gỗ BKG (Đơn vị thành viên của BKG Việt Nam) trao thưởng cho cá nhân có thành tích tốt ở các xưởng sản xuất.

Đây là năm thứ 4, Quỹ “Sharing is Unity” của BKG Việt Nam được thành lập. Trải qua bốn năm hoạt động, Quỹ đã nhiều hoạt động nhằm sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc BKG Việt Nam, đại diện Quỹ “Sharing is Unity” trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn