Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẠI CHÚNG

     Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam xin trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 1085/UBCK-GSĐC ngày 21/02/2020 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam theo quy định của Luật Chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

1. Tên Công ty:

1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

1.2. Tên tiếng anh: BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

1.3. Tên viết tắt: BKG VIET NAM INVESTMENT., JSC

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký:

3.1. Trụ sở chính: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.2. Điện thoại: 024.228.3246

3.3. Email: info@bkgvietnam.com Website: www.bkgvietnam.com

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106935814 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 08 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ: 06 (sáu) ngày 12 tháng 07 năm 2019.

5. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế…), sản xuất sản phẩm khác từ gỗ.

6. Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)

Đã được chấp thuận trở thành Công ty đại chúng ngày 21 tháng 02 năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                                                               Đã ký, đóng dấu)

                                                                                                                                                           TRẦN CÔNG THÀNH

QĐ Đại Chúng