Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Tháng 01/2020 vừa qua, Công ty cổ phần gỗ BKG – đơn vị thành viên thuộc hệ thống BKG Việt Nam đã vinh dự đạt được chứng nhận FSC®-STD-40-004 V3-0, sau một thời gian dài cố gắng trong việc hoàn thiện hệ thống của mình để phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý quốc tế.

Chứng nhận này cũng đồng thời là một trong những bằng chứng cho lời cam kết của BKG Việt Nam về sự phát triển bền vững, thể hiện sự vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh, giúp nâng cao hình ảnh của BKG Việt Nam trong mắt các đối tác, khách hàng.

Và những nỗ lực này sẽ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh hơn nữa để BKG Việt Nam chinh phục những mục tiêu mới, thách thức mới trên còn đường phát triển bền vững của mình; Duy trì tính hiệu lực, thúc đẩy nhận thức ngày càng cao trong toàn hệ thống về chất lượng, an toàn, trách nhiệm xã hội…để đạt được những giá trị mới trong thời đại mới

(Authorise by SGS Hong Kong Limited)