Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Chiến lược con người

BKG Việt Nam luôn luôn chú trọng và coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Hệ thống Công ty đã và đang xây dựng một đội ngũ nhân sự có năng lực và đạo đức tốt, tại các xưởng sản xuất là đội ngũ công nhân lành nghề và có tính sáng tạo.

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, Công ty luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

BKG Việt Nam thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực của cán bộ, công nhận viên.. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện của BKG Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, góp phần củng cố và xây dựng BKG Việt Nam trở thành một tập đoàn đa lĩnh vực.