Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ

Km 19, quốc lộ 6A, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại

04 2283 2468

Email

info@bkgvietnam.com

13 + 15 =